VBS Bowling har idag 12 anställda och drivs av ägarna Göran Glendert och Stefan Bergström. Ägarna med personal har många års erfarenhet med allt som innefattas i bowlingbranschen. Detta låter naturligtvis fantastiskt, men VBS personal och samarbetspartners har tillsammans över 300 års erfarenhet i branschen. Från av att själva drivit bowlinghallar med allt vad det innebär, till att installera bowlingutrustning, service tekniker och till att vara landslagsspelare.

Sedan juni 2013 finns vårt lager och kontor i Västra Frölunda.


Vår historia

Det började för många år sedan, i begynnelsen av 1980. En av VBS Bowlings tidigare ägare och grundläggare, började med att utveckla nya tekniska lösningar och reservdelar till den svenska bowlingmarknaden. Det var några smarta saker som marknaden hade behov för. Resultattavlor, elektroniska övertramp och tidtagningssystem.

Åren gick och företaget hade en vision om att skapa ett svensk system för automatisk poängberäkning, scoring systemet Viking. I begynnelsen av 1990 utvecklade företaget det första scoring system utvecklat i Sverige, Viking 2000. Denna automatiska poängberäkning revolutionerade den svenska bowlingmarknaden och det blev som en explosion, bowlingen ökade. På denna tidspunkt hade företaget också tagit en position som en av den största leverantören av banbyggning, renoveringar, försäljning av reservdelar och tillbehör till bowlinghallar.

Företaget höll fast vid sina idéer och förstärktes avsevärt när Stefan Bergström anslöt till företaget. Stefan hade en bakgrund som elektronik-ingenjör och är utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola. Företaget fortsatte med att programmera och den nya generationen av scoring systemet, som blev utvecklat, fick namnet Viking 2001. Den gradvisa och fortsatta förbättringen av scoring systemet genom åren har gjort, att vi nu bara använder namnet Viking Scoring.

Brunswick hade vid denna tidpunkt sitt eget scoring system, men det var inte av tillfredställande kvalitet. Då var det redan installerat flera Viking system runt omkring i världen, i Tyskland, Belgien, USA och hela Norden, så Brunswick kände mycket väl till systemet Viking Scoring. Det blev taget en kontakt till företaget och Alf Karlsson, tidigare Verkställande Direktör för företaget, vid en mässa i Las Vegas 1998. Året efter bjöd Brunswick in till förhandlingar. Brunswick köpte försäljningsrätten till Viking Scoring på världsmarknaden, undantaget för Skandinavien som är våran egen marknad. Samtidigt fick företaget möjlighet till att bli exklusiva distributörer för hela Brunswicks sortiment i Sverige, Danmark och Island. VBS Bowling AB startades upp och personalen fick följa med till VBS Bowling AB. Resultatet av detta i dag är alltså Nordens största och mest kompletta leverantör inom bowling branschen.